MittX Aluminiumproffset AB är certifierade enligt ISO 9001:2008.

Vår strävan att hela tiden utveckla företaget till att bli en bättre leverantör ställer höga krav på att personalen har rätt kompetens för uppgifterna, att våra mål med verksamheten följs upp och att skapa goda relationer med våra kunder och medarbetare.